Bli medlem

Hvorfor organisasjonen Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN)?

NFCN ønsker alle NLP sertifiserte velkommen som medlem.

Medlemsfordeler:

  • Tilslutning i en profesjonell fagorganisasjon
  • Profesjonelt medlemsbevis
  • Mulighet for registrering i Alternativregisteret 25% mva fritak
  • Rett til å bruke bokstavene MNFCN
  • Ansvarsforsikring

MENTORING NFCN

NFCN tilbyr faglig mentoring til sine medlemmer som enten er ferdig sertifiserte coacher eller er under utdanning på avansert nivå.

Dette er et tilbud til utøvende coacher som ønsker å sparre med en fagekspert på fagspesifikke utfordringer, f.eks. en vanskelig klient, eller ønsker hjelp til å håndtere en «coaching case»

medlem
ansvarsforsikring-2