Bli medlem

Hvorfor organisasjonen Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN)?

NFCN ønsker alle NLP sertifiserte velkommen som medlem.

Medlemsfordeler:

- Tilslutning i en profesjonell fagorganisasjon

- Profesjonelt medlemsbevis

- Mulighet for registrering i Alternativregisteret 25% mva fritak

- Rett til å bruke bokstavene MNFCN

- Ansvarsforsikring

- Faglig påfyll

- Gi råd om nasjonal og internasjonal fagutvikling samt relevante kurs og seminar

- Rådgivning om CPD (Continued Professional Development) programmer

- Være en del av et større profesjonelt fellesskap med alle fordeler det gir

ansvarsforsikring-2
medlem

- Finne samarbeidspartnere og utvikle nye konsepter

- NFCN vil være en idébank for sine medlemmer

- Nettverksbygging

- NFCN vil arbeide med bidra med kunnskap for skolemedisinere og helsevesenet

- NFCN vil bistå arbeidet med integrering av NLP og helsecoaching samt andre seriøse komplementære behandlingsformer i offentlig helsetjeneste

- NFCN vil alltid ha fokus på det store internasjonale bildet og arbeide for vinn-vinn situasjoner, så vel internt i organisasjonen som eksternt i samfunnet

- Sammen står NLPere og coacher sterkere, med integrert kunnskap i et stadig voksende kunnskapsbank der alle medlemmer uansett nivå kan utveksle kunnskap, lærdom, erfaring, og evolvere

- NFCN vil stimulere til høy etisk bevissthet og kvalietssikring av utøvere og kursholdere

- NFCN vil stimulere til enda flere arbeidsmuligheter for medlemmene

- NFCN vil kontinuerlig stimulerer til utarbeidelse av godkjente ISO standarder og CPD akkreditering for NLP og coachutdanninger

- NFCN vil stimulere til enda flere arbeidsmuligheter for medlemmene