NFCN OG ETIKK

Etikk er høyt prioritert i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN). Organisasjonen er ledende i arbeidet med og utviklingen av definisjoner, praksis og filosofi i coaching/helsecoaching, i tillegg til etablering av etiske standarder og regler på fagområdet.

NFCN har et eget Kvalitets- og klageorgan siden 2009.

Medlemmer i NFCN forplikter seg til å overholde organisasjonens yrkesetiske regler.

Etiske krav og retningslinjer skal sikre forsvarlig utøvelse av coaching-tjenesten, coachutdanning og fakompetanse, beskytte klient/kunde og gi trygghet med hensyn til kvalitetssikring av tjenesten og fagutøvelsen generelt.

NFCN er en nasjonal og internasjonal modell for kunsten, vitenskapen og praksisen av coaching/helsecoaching. Organisasjonen arbeider for å utvide forståelsen og faglige standarder for coaching/helsecoaching som et yrkesspesifikt fagområde.

Medlemmer som ikke har gjennomført VEKS kurs i løpet av sin utdanning, kan ta det gjennom NOCNA. Fagutøvere trenger å ha dokumentert VEKS kurs.

De etiske reglene regulerer profesjonell opptreden og adferd hos den profesjonelle coachen, konfidensialitet og interessekonflikter. Det er en trygghet for klienten/kunden at coachen har dokumentert opplæring innenfor etikk.