Etikk er høyt prioritert i NFCN. Organisasjonen er ledende i arbeidet med og utviklingen av definisjoner, praksis og filosofi i coaching og helsecoaching, i tillegg til etablering av etiske standarder og regler.

Medlemmer i NFCN forplikter seg til å overholde organisasjonens yrkesetiske regler.

NFCN er et nasjonalt og internasjonalt modell for kunsten, vitenskapen og praksisen av helsecoaching. Organisasjonen arbeider for å utvide forståelsen for helsecoaching som et yrkesspesifikt fagområde.