Sertifiseringskrav for utdanning innen Nevro Lingvistisk Programmering NLP Master Practitioner.

Minimum 240 timers modulbasert trening (inkludert NLP Practitioner). Den modulbaserte treningen må være fordelt over minimum 3 samlinger. Minst 2 sertifiserende NLP trenere skal ha vært fysisk tilstede under hele utdanningen.

 • Kandidaten skal ha gjennomført både teoretisk evaluering og praktisk demonstrasjon/presentasjon på både NLP Practitioner og NLP Master Practitioner nivå
 • Evne til å identifisere og demonstrere følgende grunnleggende kunnskaper, teknikker, mønster og konsept innen NLP, og å bruke dem på seg selv og andre på en faglig og kompetent måte.
 • Alle ferdighetene på Practitioner nivå, enkeltvis og i kombinasjoner
 • Skape individuelle intervensjoner (genererende og hjelpende)
 • Økologisk forandringsarbeid;
 • Skifte enkelt frem og tilbake mellom innhold og form, og erfaringer og identifiseringer.
 • Tilfredsstillende ferdigheter innenfor:
 • Metaprogrammer
 • Raffinert bruk av målrettede spørsmål
 • Kriterienes hierarki (verdier), elisitering, identifisering, kompleks ekivalens og justering
 • Sleight of Mouth mønstre (uttrykksformer)
 • Installering og bruk av strategier
 • Raffinert bruk av submodaliteter
 • Tilsiktet kommunikasjon på flere nivåer
 • Forhandling
 • Raffinert bruk av ressursfyllte språkmønstrer
 • Presentasjonsevner
 • Modellering
 • Bruk av og forvandling av tro og forutsetninger
 • Coaching spesifikke verktøy

Dette er trinn 2 på veien mot Registrert Helsecoach og påfølgende offentlige rettigheter.