Styret i Norsk Forening for Coaching og NLP skal bestå av minst 6 fagpersoner derav minimum 50% er akkreditert av eksterne, internasjonale coaching og NLP organisasjoner. Cornelia Gåskjenn (leder), Inger Lise Sætren (nestleder), Gillian Godtfredsen (styremedlem), Nina Cathrin Nøringseth (styremedlem), Anne Kristin Melsom (kasserer), Elisabeth Tanum (sekretær), Marianne Meuche Bjørnerud (varamedlem).

NFCN's multi-profesjonelle, flerkulturelle styre har stor tverrfaglig bredde og kompetanse.
Alle har ulike yrkesbakgrunn og coachutdanninger fra 6 ulike coaching retninger. Alle har avanserte utdanninger og lang erfaring. Les nedenfor

Å komme sammen er en begynnelse.
Å holde sammen er en fortsettelse.
Å arbeide sammen er suksess.

- Henry Ford

 

lise

Styreleder Inger Lise Sætren MNA, har lang og omfattende coachutdanning fra blant annet Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun er utdannet advokat og sosionom. Inger Lise har advokatpraksis i Oslo og har en lang karriere bak seg innenfor politiet, bl.a. påtaleansvarlig for både Oslo og Tromsø Politidisktrikter, dommerfullmektig. Hun har tidligere vært verdens nordligste sosialsjef i Måsøy kommune. Inger Lise er fagutvikler, lærer i etikk, Certified NLP Trainer, registrert helsecoach (RH) og platinum professional coach (PPC). Hun er trener medlem i The Association for Neuro Linguistic Programming International (ANLP).

Styremedlem Gillian Godtfredsen PhD (USA) i Holistic Life Coaching. Hun er gründer og pionér innenfor NLP, coaching og helsefremmende arbeid. Gillian er Certified NLP Master Trainer, Certified Humanistic NLP Trainer, Certified Coach fra Quantum Leap og Certified Coach fra Neuro Energetics. Hun er graduate fra Anthony Robbins Leadership Academy og registrert helsecoach (RH). Hun er trener medlem i The Association for Neuro Linguistic Programming International (ANLP). Fagutvikler og medforfatter av flere fagbøker. Tidligere arbeidet på styreleders kontor i Storbrittania's største bedrift British Steel Corporation, ved den britiske ambassade i Oslo og som retts- og polititolk for Oslo Politikammer og Eidsivating Lagmannsrett.

gillian
cornelia

Styremedlem Cornelia Gåskjenn. Cornelia er lege med spesialitet i almennmedisin. Hun er utdannet lege ved universitet i Leipzig, Tyskland. Hun er Certified NLP Trainer, registrert Helsecoach og NLP Professional Coach og trener medlem i The Association for Neuro Linguistic Programming International (ANLP). Cornelia har også studier ved lærerhøyskolen i pedagogikk.

elisabeth

Sekretær Elisabeth Tanum er utdannet NLP Trainer, NLP Profressional Coach, Mental Trainer og er registrert Helsecoach. Hun har 13 års fartstid som pilot og ble flykaptein i Norwegian i en alder av 30 år.
Elisabeth er aktiv utøvende mental trener og coach med spesialkompetanse innenfor prestasjonscoaching, flyskrekk og ledelse.

anne

Kasserer Anne Kristin Melsom er utdannet Prestasjonscoach fra Senter for Prestasjonscoaching. Hun har lang erfaring og bakgrunn innenfor ledelse, økonomi, regnskap, personalforvaltning, lønn og arbeidslivets lover og regler. Hun er sertifisert NLP Coach, helsecoach og platinum professional coach.

mariane

Varamedlem 1 Marianne Meuche Bjørnerud er registrert helsecoach (RH). Hun jobber som konsulent i kommunalsektoren innenfor psykisk helse. Marianne har utdanning som aktivitør, Veiledningstudie, og Studie i Pedagogisk Utviklingsarbeid v/Høyskolen i Akershus , energimassør og mikromassør v/Axelsons Body Work School.

nina

Styremedlem Nina Nøringseth er Certified Coach fra Quantum Leap, Platinum Professional Coach (PPC), NLP Coach og registrert helsecoach (RH), Hun bor i Ålesund og har en lang og aktiv yrkeskarriere bak seg innenfor blomsterfaget. Nina jobber idag som selvstendig næringsdrivende coach.