NLP ble utviklet på 70-tallet av Grinder og Bandler, men har utviklet seg mye siden den tid. I dag danner NLP grunnlaget for moderne coaching og blir brukt rundt hele verden.

NFCN ønsker alle sertifiserte NLP- og Coachutøvere velkommen som medlem. Send inn din søknad for medlemskap allerede i dag og bli del av en profesjonell fagorganisasjon for Coaching og NLP.

Medlemmene i NFCN danner et høyt utdannet profesjonelt nettverk innenfor NLP og coaching. Medlemmene har ansvarsforsikring og faglig utdanning/sertifisering på fagområdet.

Søk medlemskap ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Norsk Forening for NLP er en bransjeorganisasjon som er i sterk vekst. Kun enkeltpersoner kan søke medlemskap.

Velkommen til

Norsk Forening for Coaching & NLP 

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er en fagorganisasjon innenfor Coaching, NLP og Nevrovitenskap. NFCN er en ansvarsfull, effektiv og strukturert fagorganisasjon som arbeider for å heve standarder og etisk bevissthet for fagutøvere. Vi sikrer at medlemmer dokumenterer at de har oppnådd faglig kompetanse og praktiske ferdigheter (etter aksepterte internasjonale kriterier).

NFCN er en åpen og inkluderende fagorganisasjon som skaper et trygt, etisk og ærlig fagmiljø for utøvere. NFCN godkjenner hverken skoler eller navngitte personer innenfor NLP og coaching - vi godkjenner dokumentasjon  av utdanninger. Våre fagmedlemmer har utdanninger fra mange forskjellige coaching og NLP skoler både norske og utenlandske.

23. januar 2023 ble det endelig publisert en Norsk Standard for Coachingtjenester, NS11251. Etter at første forsøk på å få en standard for coaching strandet for 15 år siden, har det de siste 3 årene vært jobbet iherdig for å få på plass en standard som sier noe om grunnleggende kompetanse for coacher. NFCN har vært en aktiv bidragsyter i den nasjonale komitéen hos Standard Norge. NFCN fortsetter arbeidet i komitéen med flere norske standarder.

2009-2023

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN)

Frigjøring og utvikling av menneskets potensiale!

FAGORGANISAJON FOR COACHER & NLP UTØVERE

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er registrert i Brønnøysund som utøverorganisasjon. NFCN stiller høye krav til etikk og profesjonalitet på et uoversiktlig og urregulert område. NFCN samarbeider med relevante norske instanser, myndigheter og offentlige internasjonale organer og institusjoner. Organisasjonen har gitt innspill til regjeringens åpne høring om fremtidens helsetjeneste.

Coaching og NLP er i sterk vekst globalt.

Coaching

og NLP er i sterk vekst globalt.

Begge har sitt utspring fra USA og kunnskapen, både teoretisk og praktisk, har vokst frem utifra arbeidet til mange forskjellige bidragsytere.

Coaching og NLP

Begge har sitt utspring fra USA og kunnskapen, både teoretisk og praktisk, har vokst frem utifra arbeidet til mange forskjellige bidragsytere.

NLP og coaching eksperter

NFCN har eget fagutvalg med NLP og coaching eksperter som har formell pedagogisk, medisinsk, juridisk og psykologisk kompetanse i tillegg til lang fartstid innenfor coaching og NLP.

NFCNs standarder

NFCNs standarder og kriterier bygger på kunnskap, kompetanse og etisk bevissthet. Når du lærer NLP eller vil engasjerer NLP utøvere/coacher, er det viktig å være kvalitetsbevisst og velge tverrfaglige tilbyder med anerkjente sertifiseringsutdanninger.

NFCN

Norsk Forening for Coaching

har banet vei for Helsecoaching i Norge.

I 2009 ble organisasjonen godkjent av Helsedirektoratet som den første utøverorganisasjon innenfor helsecoaching i Norge. Helsecoaching er et yrkesspesifikt og profesjonelt utdanningtilbud. En NFCN godkjent helsecoach kan registrere seg i Alternativregisteret i Brønnøysundregistrene og oppnå 25% mva fritak for sine helsecoaching tjenester.

02 Formålet Formålet → 02 Formålet Formålet med disse nettsidene er å gi forbrukeren og medlemmer riktig og presis informasjon. 03 Skjema Skjema → 03 Skjema Det finnes eget skjema for å søke medlemskap. Ta kontakt dersom det er noe som du lurer på. 01 NLP utøvere Sertifiserte NLP utøvere & Coacher → 01 Sertifiserte NLP
& Coachutøvere
NFCN godkjenner Sertifiserte NLP & Coachutøvere
NFCN INFO