Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) får henvendelser hver dag fra mennesker som spør "Hvordan velger jeg den beste kompetansen?", "Hva er en kvalitetssikret utdanning?"
" Hvem har rett til å kvalitetssikre en utdanning?"

Alle NFCN medlemmer har dokumentert deres utdanning og undertegnet å overholde NFCNs etiske regelverk.

NFCN har et klage- og kvalitetsorgan, og at medlemmer har ansvarsforsikring.

Vi er en organisasjon som tenker langsiktig med samfunnets beste interesser i sikte.