UTDANNINGSUTVIKLING & KVALITETSSIKRING

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) har som mål å tilby og etablere kvalitetssikrede coachingtjenester, som hjelper klienter å treffe gode og trygge valg. Dette skjer gjennom kvalitetssikrede coachutdanninger og sertifiseringer som sikrer en faglig og etisk forsvarlig fagutøvelse av registrerte fagmedlemmer.

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er godkjent gjennom Helsedirektoratet som utøverorganisasjon i alternativ behandling. NFCN var den første utøverorganisasjonen som fikk godkjenning innenfor helsecoaching og mulighet til registrering som helsecoach.

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) får henvendelser hver dag fra mennesker som spør: Hvordan velger jeg den beste kompetansen?, Hva er en kvalitetssikret utdanning? Hvem har rett til å kvalitetssikre en utdanning?

NFCN har nær kontakt med skoler og fagutviklere, og holder seg kontinuerlig oppdatert med den nyeste fagkompetansen gjennom nasjonale og internasjonale faglige nettverk, forskning, fagorganisasjoner og videreutdanning innen våre fagområder. NFCN har et sterkt fagutvalg som vurderer alle nye søknader for medlemskap opp mot etablerte fagstandarder. Fagutvalget jobber kontinuerlig med faglig oppdatering og forskningsdatabase innenfor NLP & Coaching.

Dersom du ønsker en godkjent skole, anbefaler NFCN deg til å velge NOCNA, som over 30 år har vist faglige standarder, faglig kompetanse, oppdatering av fagområdet og faglitteratur samt internasjonal sertifisering og akkreditering. Les mer...

Alle NFCN medlemmer har dokumentert deres utdanning og undertegnet å overholde NFCNs etiske regelverk. Hvis du ikke har gjennomført VEKS kurs, er det viktig at du kan vise til at du har gjennomført denne type opplæring. Du kan ta godkjent VEKS kurs gjennom NOCNA

NFCN har et klage- og kvalitetsorgan som kontinuerlig jobber for fagfellesskapet.

Medlemmene har profesjonell ansvarsforsikring for sine coachingtjenester.

NFCN er en organisasjon som tenker langsiktig med samfunnets beste interesser i sikte.