Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er en registrert fagorganisasjon som har til formål å etablere et kreativt, etisk og dynamisk forum for alle NLP utøvere i Norge.

Verdigrunnlaget for NFCN er Positivitet, Respekt, Ærlighet, Kunnskap og Samarbeid

NFCN sikrer foreningens medlemmer gode muligheter til å få inspirasjon og bidra til å fremme og videreutvikle NLP på et vennligsinnet og nøytralt sted.

NFCN har et styre som består av utøvende fagmedlemmer. Styret jobber sammen som et team, og forfordeler arbeidsoppgaver mellom seg.

Styrearbeid omfatter blant annet sekretariat, økonomi, post, web, og kontakt med det offentlige for å inspirere til faglig videreutvikling, CPD Continued Professional Development, og aktiviteter for medlemmene.

 

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er en fagorganisasjon som arbeider for å:

- Fremme forståelsen for, og utbredelsen av Nevro Lingvistisk Programmering, coaching (NLP) som fag og arbeidsområde

- Bidra til å heve standard, etisk bevissthet, kvalitet og profesjonalitet blant de som praktiserer NLP, coaching og helsecoaching

- Bidra til å fremme og integrere en helhetlig coachende filosofi og tankegang

- Sikre at NLP, coaching og helsecoaching arbeidet utvikles og utføres på en faglig og etisk forsvarlig måte.

- Øke aksept og bevissthet for NLP, coaching og helsecoaching som seriøse fagområder

- Bygge et nettverk av profesjonelle mennesker utdannet og utøvende innen NLP, coaching, helsecoaching og nevrovitenskap

- Plassere NLP, coaching, helsecoaching og nevrovitenskap på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer i samfunnet

- Å skape et respektfullt og inkluderende fagmiljø med arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, og trivelige