På begynnelsen av 1970-tallet møtte en førsteamanuensis i lingvistikk (John Grinder) en ung psykologistudent (Richard Bandler) ved University of California, Santa Cruz. De ble venner og begynte å arbeide sammen for å utvikle et atferdsmessig syntaks for gestaltterapi dvs. hvilke ferdigheter og teknikker er det som vil hjelpe en person til å overvinne et problem. I den tidligste fasen var det en tredje "skaper" - samarbeidspartneren til Bandler, Frank Pucelik.

Grinder og Bandler adopterte prinsippet "hvis det fungerer, bruk det - hvis det ikke virker, prøv noe annet". De analyserte arbeidet ved hjelp av båndopptak til Virginia Satir (familieterapeut) og Fritz Perls (getaltterapiens gründer) for å oppdage årsakene som gjorde at de var istand til å produsere fremragende resultater.

 

Bidragsytere

Ideer, innsikt og teknikker ble prøvd ut på venner (herunder Sleight of Mouth forfatteren Robert Dilts, Judith DeLozier, Leslie Cameron Bandler, Stephen Gilligan og David Gordon) som snart sluttet seg til Grinder/Bandler teamet og bisto med videreutviklingen av arbeidet. Den entusiastiske og svært kreative gruppen vokste og dette var begynnelsen av Nevro Lingvistisk Programmering. Ut av dette samarbeidet kom mange av de teknikker og metoder som fortsatt er en del av NLP Practitioner og NLP Master Practitioner treninger i dag. Teknikker som ankring, sanseskarphet, kalibrering, representasjonssystemer og teknikker som endrer personlige historie. Språkmønstret som utviklet seg fra dette arbeidet ble Meta Model og ble publisert i den første NLP boken - The Structure of Magic (Vol 1 1975, Vol 2 1976)

 

Gregory Bateson

Den britiske antropologen, samfunnsviter, lingvist og cyberneticist Gregory Bateson fungerte som mentor for Grinder og Bandler og foreslo at deres studier burde omfatte arbeidet til Milton H. Erickson, en amerikansk psykiater som spesialisererte seg på medisinsk hypnose og familieterapi. I modelleringsarbeidet av Erickson, Grinder og Bandler var spesielt opptatt av hvordan han brukte metafor og historier for å indusere transe og for å hjelpe folk fjerne livslange fobier og overvinne virkningene av traumer. Deres studier med Erickson førte til opprettelsen av den andre NLP språk modell - Milton Model, som beskrev mekanismer for å påvirke folk ved bruk av spesielle språmønstre. Utviklingen av Milton Model ga opphav til en rekke publikasjoner, inkludert Patterns av Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, MD Vol 1(1975) og Vol 2 (1977).

 

Fremvekst

Grinder og Bandler kjørte ulike NLP workshops. De andre medlemmer i gruppen begynte å eksperimentere med bruk av NLP i andre felt. Robert Dilts brukte NLP i generelle helse, David Gordon fokuserte på metafor som en spesifikk språkkunnskap og Tad James utviklet bruk av Time Line (™). John O. Stevens (bedre kjent som Steve Andreas) transkriberte opptakene og redigerte materialet fra workshoppene. Dette dannet grunnlag for flere bøker blant annet den mest populære NLP bok til dags dato Frosker til Prinser (1979). Arbeidet på dette tidspunktet i NLP historien var først og fremst rettet mot terapeuter og utfordret mytene om at terapi måtte være en lang og smertefull erfaring for å være effektiv.

NLP fikk en hurtig utvikling, den vokste raskt ("som tretoppild" - John Grinder) og forgrenet seg nesten organisk. Idag kan NLP finnes i nesten alle land i verden og brukes innenfor mange forskjellige anvendelsesområder. NLP brukes primært innenfor coaching, kommunikasjon, mental trening, salg, ledelse, terapi m.m. Mange coaching spesifikke verktøy finnes innenfor NLP og en del av dagens coachingretninger som ikke kildehenvises direkte til NLP, beyntter bearbeidede NLP verktøy under andre navn. NLP kan beskrives som "coachingens vugge"...

 

Hvem eier NLP?

Ingen eier NLP. Bandler's forsøk å saksøke 200 mennesker og ta kontroll over NLP ble mislykket og han ble dømt for å "mispresentere NLP".

En NLP sertifisering er bare like god som de som står bak den og respekten og etikken som vises for andres bidrag. NFCN respekterer alle skapere og utviklerer av NLP, og er opptatt av korrekt informasjon og kildehenvisning. Vi har satt fokus på samarbeid, kompetanse og faglig respekt. Vi kjenner til hele NLP historien og de viktigste bidragsyterne. Vi har observert hvordan forskjellige aktører har behandlet både NLP og hverandre på svært uetiske måter. Rettssaker og tvister som hører til NLP historien kan leses om ved et enkelt Google søk. Enda viktigere er det å ta tak i de uetiske personangrepene, fornærmelser, ego-drevet konkurranse og misvisende, villedende markedsføring som florerer. NFCN har høye etiske standarder der slike holdninger og atferd er uakseptabelt.