Master Trener nivået i Norsk Forening for NLP krever et mangeårig stabilt og grundig dokumentert progresjonsforløp i fagfeltet.

Sertifiseringskrav for NLP Master Trener:

Minimum 10 års heltidsarbeid som hovedtrener på sertifiseringer til NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og avansert coachingnivå. Arbeider på skole med minst 4 styremedlemmer og følger norsk lovverk. Internasjonal godkjenning som NLP Trener i uavhengig fagorganisasjon.

Dokumentasjon og demonstrasjon av følgende atferdsmessige kompetanse:
NLP Practitioner - minimum 120 timer godkjent trening
NLP Master Practitioner - minimum 120 timer godkjent trening
Business Coach/NLP Professional Coach - minimum 500 timer godkjent trening
Helsecoach - minimum 500 timer godkjent trening

NLP Trener - minimum 1100 timer godkjent NLP og coach trening
Diplom i voksenopplæring
Undervist minst 15 NLP Practitioner modulbaserte utdanninger
Undervist minst 10 NLP Master Practitioner modulbaserte utdanninger
Utgitt minimum 4 fagbøker i NLP/coaching
Utgitt minst 3 fagartikler i eksterne uavhengige tidsskrifter

Umiddelbar gjengivelse og undervisning av NLP faget uten notater

Evnen til å tenke, reflektere og drøfte minst to logiske nivåer over innholdet i NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Business Coach, Helsecoach og NLP Trener nivåene

Minst 10 dager med NFCN godkjent kurs (CPD) for "retraining" i løpet av 5 år.

Kandidaten må til enhver tid ha gyldig norsk ansvarsforsikring gjennom godkjent fagorganisasjon.

N.B. Dette nivået oppnås kun ved å tilfredsstille kriterier ovenfor.

NFCN godkjenner ikke mennesker som er oppnevnt til NLP Master Trainer av skapere/medskapere, andre trenere og/eller skoler. NLP Master Trainer i NFCN baseres kun på faglig dyktig og etisk praksis- og ikke på personlig kontakt/"smisking" eller mot betaling.