Artikkel publisert i verdens ledene NLP magasin Rapport om hvordan Elisabeth bruker NLP i sine flyskrekkurs.

For meg har NLP virkelig betydd et paradigmeskifte både personlig og ikke minst i min jobb som fysioterapeut
- av Gerd Sofie Bakke, fysioterapeut, NLP Master Practitioner, eier av Hisøy Fysikalske Institutt i Arendal

Jeg har jobbet som fysioterapeut i privat praksis i 34 år. Fysioterapi er et yrke der jeg daglig møter mennesker med plager og utfordringer knyttet til helse. Helseproblemene er ofte relatert til livsstil. Mange er slitne og stresset i sin hverdag, de har smerter og oppsøker fysioterapeut for å få hjelp.

Min reise med NLP

Jeg ble kjent med NLP gjennom et tilbud om Design Your Life helgekurs og fant fort ut at dette var interessant. Ved å lære om NLP-forutsetningene, representasjonssystemer, submodaliteter og positive målsetninger fikk jeg virksomme verktøy som jeg trengte for å kommunisere bedre med mennesker og dermed formidle kunnskap og bidra til endring på en mer effektiv måte.

Som helsepersonell var jeg opplært til å fokusere på problemene og sykdommen til pasienten. Jeg opplevde at NLP gav meg et annet fokus på dette enn før. Med kunnskap om NLP kan nå jeg hjelpe mine pasienter til å bruke energien sin på å nå positive målsetninger i stedet for å ha fokus på sykdommen og henge fast i problemene.

Kropp og sinn danner et system
De fleste jeg møter har en oppfatning om at kropp og sinn danner et system, uten å ha tenkt nærmere over hva dette innebærer for dem personlig. For min egen del har denne holistiske oppfatningen ført meg inn på utdanninger som Medisinsk Akupunktur, og fått meg til å tenke mer helhetlig når jeg møter pasienter med smerter og plager.

NLP ble en videreføring av overbevisningen om at mennesker er i stand til å påvirke sin egen helse i mye større grad enn de er klar over gjennom å endre sine tankemønstre og sette seg positive mål.

Ta styring i egne liv

Med overbevisningen om at menneskene jeg møter bærer i seg alle de ressursene de trenger for å ta styringen i egne liv, er det mye lettere for meg som fagperson å motivere til endring. Det også veldig motiverende å oppleve at mennesker tar ansvar for sin egen helse. Med de enkle og kraftfulle teknikkene og språkmønstrene kan jeg nå hjelpe mennesker til å finne sin egen vei for å nå sine mål ut fra deres egne verdier.

Jeg bruker ikke meg selv opp på jobben, men beholder min energi og får påfyll fra min jobb hver dag.

Natur og dyr som jobb og fritid

En livslang interesse for natur og dyr, og spesielt hester, har gitt meg muligheten til en unik kombinasjon av jobb og fritid. Jeg bruker hestens unike egenskaper som terapeut til å hjelpe mennesker med funksjonshemminger i min jobb som fysioterapeut.

Kunnskap og trening i kalibrering er utrolig nyttig når jeg møter klienter og samarbeider med hestene. Hester er mestere i kalibrering så i møte med dem kommer NLP ferdighetene virkelig til sin rett. Jeg er vant til å observere, og med NLP kunnskapene er jeg blitt ennå mer klar over hva jeg faktisk observerer og hva som er min egen subjektive tolkning.

Min interesse for naturen og det den har å gi oss mennesker har gitt meg et ønske å formidle kunnskap om dette til andre.

Soppsakkyndig og kursholder

Jeg har utdanning som soppsakkyndig, sitter i styret i Aust-Agder sopp og nyttevekstforening og holder kurs om bruk av nyttevekster og sopp. Det praktiske prosjektet i Master Practitioner utdanningen, med opplæring i modellering og fremføring har gitt meg verktøy til å forbedre og videreutvikle kursene. Spesielt nyttig er kunnskapen om representasjonssystemer og metaprogrammer i undervisningen. Personlig erfarte jeg at med kunnskap om modellering er det ikke noe som stopper meg fra å lære det jeg har bestemt meg for.

Veien er målet

Siden min første kontakt med NLP har jeg nå fullført NLP Practitioner coaching og NLP Master Practitioner coaching og jeg har meldt meg på videre til NLP Helse og Frisklivscoach utdanningen.

Gjennom praktiske øvelser på kursene blir jeg utfordret til å strekke meg ut av min egen komfortsone og kjenne på hvordan NLP virker på mine egne begrensende overbevisninger og indre dialog. På det personlige plan ser jeg at det samme skjer ettersom jeg utvikler meg i relasjon til mine nærmeste.

For meg er NLP blitt en måte å reise gjennom livet på, der veien er målet og jeg oppdager nye og interessante løsninger hele tiden.

Takk til de som har vist meg denne veien.

 


 

Hva er grunnen til at NLP har endret meg?
- av Edel Ulven, barnehageeier, leder, rideinstruktør, NLP Master Practitioner

Det er ca. to år siden vi som familie kom opp i en situasjon der et av våre barn ikke hadde det greit på skolen. Vårt barn ble truet psykisk og fysisk og mobbet av en medelev. Vi fikk igang et godt samarbeid med skolen og klasselærer, samtidig opplevde vi at det ikke ga seg og det pågikk over lengre tid.

Som foreldre ønsket vi å hjelpe vårt barn og valgte å ta kontakt med en helse og frisklivscoach. Som mor var jeg nysgjerrig på dette og hadde lest litt om coaching og NLP, jeg var spent. Barnet vårt gikk til coaching hver uke i en mnd., så hver 14 dag for så en gang hver måned før det ble et par måneder mellom hver gang. Dette kom i gang ved skolestart på høsten.

Positiv og sterk endring

Hjemme merket vi fort at vi fikk tilbake det barnet vi kjente så godt – det glade bekymringsløse barnet, som var undrende, nysgjerrig og som elsket å kommunisere.

Det ble jobbet med både indre dialog, non verbal og verbal kommunikasjon, affirmasjon, modellering, NLP forutsetninger, ressurser og verdier. Det gikk ikke lang tid før jeg fikk telefon fra skolen om at de ville ha møte. Skolen hadde også merket stor positiv endring. Vårt barn hadde snudd fra å være stille og tilbaketrukken med vond mage, til å bli bild, snakkesalig igjen og ikke fysiske smerter i den grad som før. Vårt barn hadde fått en sterkere bevisstgjøring knyttet til seg selv og sine ressurser enn det som hadde vært tilfelle før.

Skolen lurte på hva vi hadde gjort. Vårt barn har gått til helsecoach/NLP coach, var våres svar. Vi merket raskt positiv og sterk endring både hjemme og på skolen – utfordringene var ikke borte, men vårt barn hadde blitt sterkere, hun håndterte det på en annen måte, hadde blitt mer bevist på egne ressurser og verdier og fått et verktøy som kunne brukes til sitt eget beste i hverdagen.

Ny dør har åpnet seg

Jeg ble så grepet av den effekten dette hadde på vårt barn at jeg valgte å ta coach utdannelse selv. Dette gjorde jeg da på Nordic Coach & NLP Academy, Sørlandet i Arendal. Jeg tok også NLP Master Practirioner etterpå– og det ble en ny dør som åpnet seg i mitt liv. Jeg har selv ment at jeg hele tiden har vært et oppegående bevisst menneske, som både har lyttet og vært tilstede for meg selv og andre. Etter å ha startet på denne NLP reisen, så merket jeg at jeg hadde lyttet, men ikke godt nok og jeg hadde også vært tilstede, men ikke godt nok – for det jeg nå har lært om meg selv gjennom å tilegne meg NLP har gjort til at jeg er blitt en god lytter som er tilstede og bruker språket, med de språkmønstre som finnes - på en helt annen måte enn før.

Ny forståelse

Jeg har fått en ny forståelse av den verden som omgir meg og min modell av verden har blitt mer fleksibel. Ved å sammenlikne før og nå, så vil jeg mene at jeg i dag er blitt bedre på å kommunisere med andre mennesker. Jeg mener det er en bedre kvalitet i min kommunikasjon både på jobb og privat. Dette har også bedret kvaliteten i mine relasjoner til andre mennesker, da jeg nå er mer sikker på hva som betyr noe for meg og hva jeg velger skal få plass i mitt liv og hva jeg velger å bruke tid på i min hverdag.

Ressurser

NLP er et kraftfullt kommunikasjons verktøy, som jeg bruker både knyttet til meg selv, min familie og privat liv og i jobb sammenheng. Jeg ser også at dette er noe som virker i praksis. Noe av det jeg liker aller best er at det er personen som blir coachet, som selv kommer frem til sine løsninger som passer for sin modell av verden. Coachen sin oppgave er å stille spørsmål, som vil kunne hjelpe personen til å løse utfordringene og endre evt. negative tanke- og adferdsmønstre. Det er snakk om å hente frem ressurser som allerede er der og er tilgjengelige hele tiden.

Min opplevelse av dette unner jeg alle andre å få ta del i, som en bevissthetsreise til sitt eget høyeste beste.

 


 

Jeg har pulverisert personlige barrierer med sprengkraft
- av Joe Syversen, NLP Coach, Coach ved NAV Hedmark

Min egen selvutviklingsreise startet for 4 år siden etter at jeg gikk på en personlig knekk.
Jeg forsto at jeg hadde behov for store omveltninger i livet og benyttet jeg all min tid til å foreta en dypdykk i selvutvikling.
I løpet av de siste 4 årene har jeg lest over 50 selvutviklingsbøker og vært på 15 seminarer med verdens mest kjente coacher og suksessprofiler.
Det var først når jeg begynte på Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA), høsten 2012 at den relevante coaching tyngden kom for fullt.

Jeg lærte å benytte NLP som et verktøy og jeg gikk fra å være en bruker i NAV systemet, til å få en skreddersydd stilling som coach i NAV.
I dag har jeg ansvar for å coache ungdom i 7 kommuner på NAV kontorer i Hedmark fylke. I tillegg har jeg startet et eget foretak.

Jeg er overbevist om at alle mennesker kan oppdage mer av sitt eget potensiale med de fantastiske NLP verktøyene og oppnå mer.
Jeg har personlig pulverisert personlige barrierer med sprengkraft.
Det som er det mest fasinerende med dethele, er at kraften ligger i alle oss mennesker akkurat i dette øyeblikk.

Privat benytter jeg NLP daglig. Jeg har en fantastisk samboer, Lisa og en nydelig sønn, Vincent på 5mnd.
Tilstedeværelse og sinnskontroll er de viktigste elementene som nybakt far. En høyere forståelse og respekt for familie er livsnødvendige for et fullverdig liv.
Dette var kun begreper og ord før jeg lærte NLP.

 


 

Ønsker du en endring i livet -må det skje en endring!
- av Tor Strømsnes, Terapeut og daglig leder på klinikk Verkstedet, Hadeland, NLP Master Practitioner, Helsecoach og kostholdsveileder

Jeg pleier spøkefullt å advare mot en NLP utdannelse da den kan få uante konsekvenser. Etter den første runden med NLP sa jeg opp jobben min etter 23 år som ansatt, etter andre runden sa jeg opp samboerskapet mitt, og etter tredje runden solgte jeg huset mitt. Ønsker du en endring i livet – må det skje en endring!

Det har vært en herlig (og til tider frustrerende) prosess som har ført meg ut på ville veier og spennende mål, med ny bedrift, nytt hus og ny samboer.

Selvutvikling

Skifte i livet mitt startet i 2007-2008 etter langvarige frustrasjoner over arbeidssituasjon. Nedbemanning og effektivisering var hovedtema på jobben, lite positiv input og mye negativitet grunnet press fra konsernledelse.

Via diverse kilder ble interessen for selvutvikling via NLP etablert, og etter en demokveld hos Paradigm på Bygdøy satt jeg igjen med en følelse av å ha kommet «hjem». Her fantes et språk som satte ord på mange av de tankene jeg hadde gjort meg, med demonstrasjon av ulike verktøy som kunne brukes.

Ny kunnskap og karriere

Det resulterte i en situasjon der jeg ønsket meg mer kunnskap og en annen yrkeskarriere. Jeg begynte å studere anatomi, grunnmedisin, biokjemi, behandling, kosthold og ernæring. Jeg fikk jobb på en klinikk som brukte kosthold som en del av behandlingen på kroniske ledd og muskelplager, med svært gode resultater.

Sluttresultatet så langt etter 6 år er oppstart av egen klinikk for muskel og leddplager på Roa Hadeland, kombinert med coaching på livsstilsendringer. I tillegg lansering av et unikt restaurantprosjekt sammen med min samboer på Roa, Hadeland i mars 2014. Og vi har flere spennende planer innenfor helse- og velvære i langtidsstrategien vår.

Verkstedet – klinikk Hadeland

Betydningen av NLP coaching for klienter med kroniske plager har blitt mer og mer tydelig med årene. Mennesker kommer til klinikken min med hele livet sitt i baggasjen. Symptomene deres er summen av dette livet, og de ønsker en bedring. Men en bedring betinger at de begynner å gjøre noe annerledes i livet sitt. Jeg kan rette opp strukturelle skjevheter og muskelubalanser, men den viktigste jobben må de gjøre selv for å få varig bedring. Dette er utfordringen. Noe trenger de å gjøre annerledes, og det må en endring til! Det kan oppleves som vanskelig, eller være lystbetont.

Uvurderlig mentalt verktøy

Den viktigste jobben jeg kan gjøre som terapeut er å hjelpe klientene med gjennomføringen som skal til, hjelpe de å skape et bedre liv med mindre smerter og bedre bevegelse. Guide de gjennom prosessen med alle de verktøy som er tilgjengelige. Her er NLP coaching et uvurderlig mentalt verktøy. Bevisstgjøring på egne ressurser, drømmer og valgmuligheter gir motivasjon til endringsprosessene som må gjøres. Håp om at det er mulig blir tent, og det trenger ikke være vanskelig med gode strategier i bunn.

Endring kan gjøres enkelt!


NLP Coaching for toppidrettsutøvere
- av Wenche Strømberg, Sertifisert Helsecoach

For meg er NLP det mest kraftfulle og effektfulle verktøy for å nå mål, leve bevisst, holde fokus, ha mye energi og motivasjon. Både for eget bruk og i coachingsamtaler med kunder. Det handler rett og slett om å bli det beste av deg selv. Det kan dreie seg om personlige utfordringer, karrieremessige utfordringer eller for å nå små mål eller store mål hvor ”The sky is the limit”.

NLP har hjulpet meg ut av fastlåste tankemønstre, jeg har fått bedre fokus og blitt mer bevisst på min egen tilstand og fysiologi.

Jeg bruker NLP som et redskap for å finne forskjellen som utgjør forskjellen, det er utrolig hva jeg oppnår gjennom den positive tankens kraft, og det er magisk hva de kraftfulle NLP øvelsene kan utrette.

 

Jeg er alltid bevisst på at ”jeg må være før jeg begynner og begynne før jeg blir”.

Livet er rare greier; Hvis du nekter å akseptere annet enn det beste, får du det ofte.

Jeg er bevisst på hva jeg aksepterer i dag!

Min kundegruppe består av mennesker med forskjellige utfordringer.

Jeg vil nevne kunder med dårlig selvbilde, fastlåste tankemønstre, lite motivasjon og energi.

Jeg har toppidrettsutøver Atle Rønsen Pedersen som en av mine kunder, hans mål er å bli ”best når det gjelder”. Vi har jobbet med NLP i en periode og begynner nå å høste av dette. Vi har en coaching samtale hver tredje uke hvor vi jobber bevisst med mentale tankemønstre og NLP teknikker.

Atle er i dag en av Norges beste skihoppere, og målet er selvfølgelig å bli verdens beste skihopper. Sånn så det ikke ut for noen måneder siden, da var prestasjonene tilfeldige, uten bevissthet og kontroll.

Atle påpeker at våre coachingsamtaler betyr 50% av hans prestasjon. Fantastisk!

 


 

Helsecoaching

Å gi hjelp til selvhjelp og å styrke evnen til å ta grep om egen helse er noe av det en helsecoach kan bidra med. Fagfeltet er ganske nytt, men nå kommer snart helsecoaching til å bli mer utbredt, mener Melinda Merunada.

Forfatter: Eirik Svenke Solum. Publisert: 04.05.2012

 

(Artikkelen er hentet fra magasinet Visjon)

– En helsecoach jobber med å fremme helsen og å styrke det man selv kan gjøre i forhold til egen helse. Det handler om å hjelpe og støtte mennesker til å ta større ansvar selv, sier Melinda Merunada, da vi møter henne hos Paradigm Academy, hvor hun jobber til daglig. Sammen med Gillian Godtfredsen har hun skrevet boken ”Helsecoaching – på vei mot helhetlig helse”.

Melinda har selv en svært bred bakgrunn og utdanning med flere mastergrader. Hun har akkurat avsluttet en doktorgrad i metafysikk. Melinda er også utdannet pedagog fra Universitetet i Helsinki, i tillegg til å ha studert fysioterapi, dans, helsefag og sosialpsykologi.

– I utgangspunktet er jeg fysioterapeut og har jobbet med arbeidsfysioterapi. Jeg har alltid vært opptatt av bevegelse og dans. Jeg har også jobbet som instruktør i over 15 år innen trening, både med barn og eldre.

Samarbeid

– Hvordan jobber egentlig en helsecoach?

– Helsecoachen vil hele veien samarbeide med klienten, det er ikke en relasjon mellom ekspert og ikke-ekspert. Det er mer en situasjon hvor man jobber sammen som likeverdige parter. En helsecoach kan hjelpe mennesker å betrakte livet med ulike perspektiver, og å se hvilke muligheter man selv har til å få det bedre med egen helse. Man blir bevisst på hvilke områder det er man ikke har det så bra som man ønsker.

Melinda beskriver hvordan helsecoachen også kan skape bevisstgjøring, gjennom å bidra til refleksjon og å stille spørsmål som kan sette i gang prosesser. Dessuten kan en helsecoach hjelpe til å sette opp en konkret handlingsplan.

– Men helsecoachen jobber sammen med den andre, siden det vil alltid være hos den andre hovedansvaret ligger. Man tar utgangspunkt i den andres ståsted, og bidrar i det å sette opp en plan derfra.

– Hvilke type spørsmål er det en helsecoach kan stille, som kan bidra til å fremme helse og endring?

– Det kan være spørsmål som ”hva er grunnen til at jeg har et problem med helsen?”, ”hvilke områder kan jeg selv begynne å jobbe med?” og ”på hvilken måte kan jeg begynne å forandre mine vaner, hvis disse ikke leder til bedre helse?”

– Hva er det en helsecoach gjør som ikke en god fastlege gjør?

– For det første så har helsecoachen mer tid til å være sammen med den andre. Samtidig som helsecoachen ikke har den samme kunnskap som legen om det medisinske og hvordan sykdommer behandles medisinsk. Men helsecoachen har mulighet til å hjelpe mennesker til å bli bevisst sitt eget ståsted og hva man selv faktisk kan gjøre noe med. Legen er kanskje ikke alltid like opptatt av dette eller har ikke tid til å følge det opp. Helsecoachen og legen kan dessuten samarbeide.

– På hvilken måte kan en helsecoach samarbeide med legen?

– Samarbeidet kan gå på mange plan. Legen har det overordnede ansvaret for det medisinske behandlingsopplegget som personen er i. Mens helsecoachen har normalt sesjoner i tiden mellom hver gang personen er hos legen.

Samarbeidet kan også være med andre profesjoner, som fysioterapeuter, ergoterapeuter eller annet helsepersonell.

– Hvilke problemstillinger er det en helsecoach kan hjelpe med?

– Veldig mange. Selv om en helsecoach ikke behandler sykdommer medisinsk, så kan man hjelpe den andre til å styrke helsen, lindre symptomer og bedre immunforsvaret. Det handler om å fremme det som er friskt. Dessuten er tankene og tankemønstre viktig, og noe som påvirker oss og helsen vår. Dette er også noe man kan jobbe med.

Redskaper

– Hvilke type redskaper er det en helsecoach bruker i sitt arbeid?

– Det er mange ulike redskaper, alt fra det å lytte, se og høre, stille spørsmål og intervjue, hjelpe med bevisstgjøring – til verktøy fra andre coachingretninger, NLP og det å ha grunnleggende kunnskap om helse. Dessuten kunnskap om meditasjon, veiledning til avspenning og refleksjon, slik at man bedre blir i stand til å søke innover i seg selv etter svar.

Det er et stort felt som omfatter mange områder.

– Hvordan kan en slik reflekterende søken og meditasjon skape bedre helse?

– Blant annet ved å redusere stress og uro. Til å få mer tid til å prioritere det som virkelig er viktig for helsen i livet. Meditasjon kan også gi ro fra alle tankene som hele tiden pågår i oss, spesielt i forbindelse med sykdom og smerte. Det kan bli mye grubling, men også sinne og frustrasjon. Helsecoachen kan hjelpe til å roe ned litt, slik at kroppen og positive prosesser får bedre tid og rom til å jobbe.

– Noen vil kanskje lure på om en helsecoach er det riktige for dem? Så hva skjer når man kommer til en helsecoach?

– Første gang vil det være en startsamtale, der helsecoachen og den andre snakker sammen om det vil være passende å samarbeide om å sette opp et progresjonsforløp. Hvis det for eksempel er store psykiske problemer, så vil det være hensiktsmessig om personen går til legen og får utredet dette.

De fleste som ønsker aktivt å jobbe med sin egen helse og utvikling, kan ha utbytte av å samarbeide med en helsecoach. Eller å styrke seg selv, profesjonelt, i eget arbeid – hvis man jobber i yrker hvor man jobber med mennesker. Man kan få styrket egen kraft og øke motivasjonen, og kanskje støtte til å handle og ta valg. Noe som man egentlig vet ville være bra for egen helse.

Helsecoaching kan også bidra til å styrke selvfølelsen eller aspekter i livet hvor man kan trenge støtte.

 

Utdanningen

– Hva består en helsecoaching-utdanning av?

– Det er en omfattende utdanning. Først handler det om å få grunnleggende kunnskaper om både kommunikasjon, NLP og coaching. Dessuten er det intervjuteknikk, samtaleteknikk og det å hente inn informasjon og målsetninger. Å få en forståelse av hva klienten har av forventninger.

Det å hjelpe den andre til å frigjøre ressursene sine, bruk av ulike coachingteknikker til å støtte den andre til å sette seg mål framover. Og å gjøre dette på en måte slik at det blir spennende å jobbe med.

Utdanningen handler om å bygge opp kunnskapen omkring dette, uten å bli en ren rådgiver. En helsecoach skal ikke si til folk hva de burde gjøre, det handler om å støtte den andre på veien.

Det inngår mye etikk og hvordan å jobbe med mennesker. Og grunnleggende kunnskaper om helsefremmende arbeid, meditasjon og ulike verktøy som kan brukes i selvhjelp.

Melinda forteller at for å bli en god helsecoach så må man igjennom en egen selvutviklingsprosess.

– En helsecoach må først gjøre et arbeid med seg selv, slik at man kan være personen som kan støtte den andre. Derfor inngår det mye egenutvikling. Teori og praksis går hånd i hånd.

Utdanningen er spredt over lengre tid, siden dette er en progresjon og krever utvikling. Den tar ca ett og et halvt til to år.

Begrensende overbevisning

– Hvilke endringer er mulig å skape i folks overbevisning omkring seg selv og egen helse?

– Begrensende overbevisninger er et stort område. Det handler om selv å bli bevisst hva man tror. Hva er viktig for meg og hva er ikke så viktig? Og hva tror jeg omkring min egen helse?

Hvis jeg er overbevist om at det ikke er bra for meg å spise det ene eller det andre, så vil jeg få veldig dårlig samvittighet hvis jeg faktisk spiser det. Tankene min vil skape stress, uro og grubling. Det vil i seg selv ikke være helsefremmende.

Derfor er det viktig å avdekke overbevisning, tro og hvor vanene ligger. Og hvor kommer overbevisningene fra? Hvilke muligheter har jeg selv til å påvirke og skape endring?

Helsecoachen kan hjelpe den andre til å se om dette er noe som ligger inne i en selv, eller om det kommer utenifra. Hvis noen andre har sagt at noe er umulig, så kan dette blir noe man tror på og lever etter, som en sannhet. Det kan sette begrensninger for livet og målsetninger.

– Alt dette høres ut som selvutvikling på et dypere plan og ikke bare noe som berører fysisk helse?

– Ja. Det er mye selvutvikling i helsecoaching, siden mye har utgangspunkt i våre egne tanker. Og å hjelpe den andre i å få et helhetsperspektiv og få oversikt over situasjon. Se på hva jeg har gjort som har funket og hva som ikke har funket. Og derfra få oversikt over området jeg faktisk kan gjøre noe med. På hvilke områder kan jeg faktisk gi slipp på litt av kontrollen?

 

Melinda mener vi alle har mulighet til å påvirke og styrke vår egne helse mer enn vi gjerne er klar over.

– Vi kan alltid påvirke helsen og livskvaliteten vår, selv om vi ikke alltid kan endre alt. Men vi kan lære å leve med det og håndtere det. Samtidig kan det være viktig å lære å lytte innover, kanskje bruke intuisjonen, for å kjenne godt etter hva som er riktig.

Luksus?

– Personlig coaching er noe som har bredt om seg raskt de siste årene. Er det en fare for at dette bare blir selvopptatt luksus?

– For noen kan det kanskje være det, for andre ikke. For mange vil det være et tillegg til annen behandling. Det handler om hva jeg ønsker å prioritere i livet mitt. Og siden helsecoaching er en prosess som går over tid, så kan det også være et spørsmål om penger. Det er ikke slik at man bare avtaler en time og én konsultasjon. Hvis vi inngår et samarbeid, så setter vi opp et forløp hvor man får anledning til å skape resultater og utvikling. Endringsprosesser skjer ikke over natten.

Så kan man spørre seg om dette er luksus eller noe som går dypere? For mange kan det bidra til å få økt energi, styrke og livskraft tilbake. Og motivasjon som også kan hjelpe til å skape produktivitet på andre områder i livet.

Det er fantastisk givende å se hva folk kan få til, både personlig og profesjonelt, når de begynner å se på livet sitt på nye måter og nye synsvinkler.

– Tilbudene innen det alternative kan oppleves som en lite oversiktelig jungel av tilbydere og behandlingsformer. Kan en helsecoach også hjelpe til å navigere i dette landskapet?

– Ja, og det er veldig viktig. Det er absolutt en fordel at helsecoachen har kjennskap til andre behandlingsformer, både innen komplementære retninger og innen skolemedisin. Mennesker som kommer til en helsecoach har ofte surfet omkring og oppsøkt mange ulike behandlingsformer. Det å oppsøke en helsecoach kan gjerne være noe som kommer et godt stykke ut i en søken på dette feltet.

Det kan være viktig at helsecoachen selv kjenner til og har erfaring med ulike behandlingsformer. Samtidig som helsecoachen bør ha utviklet et kritisk perspektiv og ikke skal tro på alt. Man bør kunne sortere litt i hvem og hva som er seriøse og ikke seriøse tilbydere. Det er mange som lover mye, uten å kunne vise til dokumentasjon eller god erfaring på området. Derfor inngår det også i utdanningen å få kunnskap om lovverk på området, omkring markedsføring og informasjon.

Det er også mange som kaller seg helsecoach som ikke har noen utdanning. Vi ønsker derfor bedre regulering av dette.

Helhetlig helse

– Hva legger du i begrepet ”helhetlig helse”?

– For oss betyr det at mennesket selv ser på områder i livet som er viktig for egen helse. Det kan være alt fra privatliv, jobb og karriere, økonomi – og velvære, seksualitet, familie og venner. Alle områdene i livshjulet. For noen mennesker er enkelte områder viktigere enn andre, det er individuelt. Er det f.eks. viktig å fokusere på kostholdet mitt, at jeg tenker på fysisk aktivitet – eller karriere og økonomi, som også virker inn på helse? Har jeg ingen penger vil det gjerne kunne skape stress. Har jeg ikke jobb, vil det kunne påvirke selvfølelsen og på sikt kanskje helsen.

Livshjulet ser ulikt ut hos alle, og helsecoachen kan også her samarbeide med andre behandlere, kanskje ved å sende en person videre til ernæringsterapeut eller en fysioterapeut, avhengig av situasjonen.

Ansvar for egen helse

– Mange er kanskje vant til at legen og helsevesenet er de som tar seg av dette og er ”helseautoritetene. Det å faktisk ta ansvar for egen helse er kanskje uvant for mange?

– Det er i alle fall lett å gi fra seg ansvaret og tenke at jeg kan få eksterne svar, som jeg kan velge å adlyde eller ei. Mange gir fra seg mye av egen kraft og eget ansvar ved blindt å stole på hva andre sier er riktig.

Her er det viktig å ha en balansegang. Det er f.eks. jeg selv som kan jobbe med å endre mine kostvaner eller mosjonsvaner. Ingen andre kan gjøre dette for meg.

– Kan det ikke lett bli enda mer slik at man ber veiledere og coacher om hjelp, eller enn å ta tak i eget liv selv, når tilbudet av terapeuter, konsulenter og coacher har blitt såpass stort?

– Jo da, og mange kommer og spør om råd og svar. Helsecoachens oppgave kan da bli å stille spørsmålet tilbake: hva tror du vil være riktig for deg, i denne situasjonen? Hvilke områder vil du jobbe med nå og hva ser du selv vil ha størst innvirkning på den prosessen du er i nå? Hvilke trinn kan du begynne med?

– Kan det være krevende å jobbe i en prosess med en helsecoach?

– Ja, det kan det. Vi har alle med oss en del bagasje. Det er viktig å ha egen kunnskap og kompetanse på plass. Og å ha jobbet med seg selv, slik at man vet at det kan være tøft å gå inn i slike prosesser. Mye kan komme opp, minner og vanskelige opplevelser og erfaringer kan være del av det som ligger til grunn for en helsesituasjon. Og det kan være utfordrende å begynne å jobbe med.

– Ser du for deg at vi på sikt får helsecoacher i det offentlige helevesenet?

– Det tror jeg. I begynnelsen vil det sikkert være helsepersonell som har videreutdannelse i helsecoaching. På sikt vil det også være andre som har lang erfaring på område som bare jobber med helsecoaching. En del av de som alt er i utdanning vil nok ta med seg dette inn på helsestasjoner, inn i bedriftshelsetjenesten og på sykehjem.

Jeg tror også at dette vil være noe man kan jobbe med overfor barn og unge.

– På hvilken måte kan helsecoaching bidra i arbeid med barn?

– Man kan jobbe direkte sammen med foreldrene, og samtale direkte med de unge om hva de selv kan gjøre for helsen sin. Ofte kan foreldrene være med på sesjonene.

Helsecoachen kan hjelpe til slik at den unge kan se større perspektiver og hva som kan være viktig på sikt. Om hvordan å belønne seg selv, når man gjør noe man kanskje ikke har så lyst til – spise grønnsaker man kanskje egentlig ikke liker så godt, eller annet. Å lære å belønne mestring. Helsecoachen kan være med å bygge dette opp som del av en oppdragelse, sier Melinda Merunada.

**

Nordic Coach & NLP Academy: www.nocna.no