Sertifiseringskrav for utdanning innen Nevro Lingvistisk Programmering NLP Practitioner.

Minimum 120 timers modulbasert trening i grunnleggende NLP personlig undervist av NLP trener som er registrert trener i uavhengig nasjonal og/eller internasjonal fagorganisasjon. Den modulbaserte treningen må være fordelt over minimum 3 samlinger. Det skal til enhver tid være minst 2 sertifiserende NLP trenere fysisk tilstede under hele utdanningen.

- Gjennomført både teoretisk og praktisk evaluering.

Evne til å identifisere og demonstrere følgende grunnleggende kunnskaper, teknikker, mønster og konsepter innen NLP, og å bruke dem på seg selv og andre på en faglig og kompetent måte.

 • Vise ved sin adferd at de grunnleggende forutsetningene for NLP er integrerte
 • Rapport, etablering og vedlikehold av
 • Pacing og leading (verbalt og ikke-verbalt)
 • Kalibrering (sansebasert opplevelse)
 • Representasjonssystem (verbalt og iakttagelsesmessig)
 • Meta modellen
 • Milton modellen
 • Elicitering av velformulerte, økologiske resultat og strukturen i nåværende tilstand
 • Overlapp og oversettelse
 • Skape metaforer
 • Rammer, kontrast, relevans, HVA HVIS, backtrack
 • Ankring (V, A, K)
 • Ankringsteknikker (situasjonsbestemte)
 • Evne til å endre bevisstheten til ekstern eller intern alt ettersom hva som er nødvendig for oppgaven i øyeblikket
 • Dissosiasjon og assosiasjon
 • Chunking
 • Submodaliteter
 • Verbal og non-verbal elicitering av respons
 • Tilgang, frigjøring og bygging av ressurser
 • Reframing
 • Strategier: oppdage, elicitere, benytte og installere
 • Demonstrasjon av fleksibel atferd

NLP Practitioner er første trinn mot NLP Coach og/eller godkjenning som Registrert Helsecoach.