FORSKNING & FORSKNINGSARTIKLER

Denne siden på Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) samler sammen forskningsartikler og publikasjoner innen NLP, coaching, helsecoaching, mentoring, ledelse, ledelsescoaching, psykologi og relaterte fagomåder som er viktige for Norsk Forening for Coaching & NLP fagutøvere. Du kan se abstrakter og ved behov lete frem relevante artikler.

Evnen til å bruke og kritisk lese forskningsartikler er en del av kunnskapsbasert praksis. Det er viktig enten du er aktivt praktiserende coach, terapeut, behandler, lærer, student eller forsker. Vi har gjennom mange år i NFCN arbeidet for å samle sammen et utvalg av coachingrelaterte forskningsartikler. Denne siden oppdateres kontinuerlig. NFCN jobber for at du som profesjonell coach-fagutøver skal kunne oppdatere og utvikle din kunnskap og dine praktiske ferdigheter.

Coachingutøvelse skal være kunnskapsbasert for å sikre at den forankres i oppdatert kunnskap på feltet. Det er selvfølgelig også viktig med erfaringsbasert kunnskap på fagområdet. Målet er at coacher og NLP utøvere utvikler praktisk kunnskap ved å kombinere klinisk erfaringskunnskap, forskningsbasert kunnskap og brukerkunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert innebærer også evne til å vurdere kritisk de ulike kildene til kunnskap, og å integrere alle kunnskapsformene i en praktisk utøvelse.