Norsk Forening for Coaching & NLP har et eget Kvalitets- og klageorgan. Kvalitets- og klageorganet utreder prinsipielle coachingetiske spørsmål, samt behandler klager på NLP utøvere coacher fra kunder, klienter og kollegaer.

Kvalitets- og klageorganet ser det i tillegg som en viktig oppgave å stimulere til økt vektlegging av coachingetiske spørsmål både i grunn-, videre- og etterutdanninng av profesjonelle coacher. Rådet holder kontakt og samarbeider med tilsvarende råd i flere andre land.

Klager på NFCN medlemmer skjer kun skriftlig (ikke via e-post). Klagen må identifiserer både klager og innklagede og sendes til postadresse:

Kvalitets- og klageorgan
Norsk Forening for Coaching & NLP
PB 391 Skøyen
0213 Oslo