Norsk Standard for coaching

Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN) er en aktiv bidragsyter og pådriver i arbeidet med en felles Norsk Standard for Coaching.

Standard Norge har samlet pådrivere innen bransjen som skal utvikle en Norsk Standard for en kompetanse for mentorer og coacher.

Det er viktig for bransjen å få en felles standard som alle aktører kan enes om og dette vil være fremtidens standard som igjen bidrar til å kvalitet og forutsigbarhet for alle som er innkjøpere av våre tjenester.

NFCN deltar i en arbeidsgruppe med andre coaching foreninger og leverandører sammen med Standard Norge hvor det jobbes med å muliggjøre en norsk standard for Coaching i Norge. Arbeidsgruppene hvor NFCN deltar jobber i disse dager og ut høsten med å se på kriterier for:

Krav til kjernekompetanse for coacher
Krav til opplæring/undervisning
Krav til veiledning og sertifisering
Disse spesifikasjonene skal utredes og jobbes igjennom på tvers av fagforbund, foreninger, skoler og privat praktiserende coacher.