23. januar 2023 ble det endelig publisert en Norsk Standard for Coachingtjenester, NS11251. Etter at første forsøk på å få en standard for coaching strandet for 15 år siden, har det de siste 3 årene vært jobbet iherdig for å få på plass en standard som sier noe om grunnleggende kompetanse for coacher. NFCN har vært en aktiv bidragsyter i den nasjonale komitéen hos Standard Norge. NFCN fortsetter arbeidet i komitéen med flere norske standarder.